21 januarja, 2022

PGD ŠKOFJA VAS

Škofja vas 8, 3211 Škofja vas

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor je organ, ki planira, organizira in vodi delovanje Prostovoljnega gasilskega društva.

Upravni odbor PGD Škofja vas deluje v naslednji sestavi:

KMECL Tomaž – Predsednik

FIDLER Boris – Namestnik predsednika

RAVNAK Suzana – Tajnica

ŽUŽEK Olga – Blagajničarka

SENTOČNIK Gorazd – Poveljnik

REBERNIK Mihael – Namestnik poveljnika

PEČNIK Dušan – Član UO, Predsednik mladinske komisije

SENTOČNIK Janja – Članica UO, Predstavnica članic

BELAK Vinko – Član UO, Gospodar

BINCL ALOJZ – Član UO, Predstavnik veteranov

MARČEC Toni – Član UO, Komisija za delo z mladino

GORENŠEK Lea – Članica UO, Ohranjanje gasilske dediščine, Celostna podoba PGD

RAVNAK Marjan, Član UO, Tehnična pomoč – Nabave

KMECL Matevž – Podpoveljnik

KUŠER Milan – Član UO, IT podpora

SENTOČNIK Vinko – Član UO, Svetovalec

VOJKOVIČ Gregor – Član UO, Priznanja in odlikovanja

 

NADZORNI ODBOR PGD ŠKOFJA VAS

KROFLIČ Dušan – Predsednik NO

HORVAT Franc – Član NO

VOJKOVIČ Simona – Članica NO

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA PGD ŠKOFJA VAS

ARČAN Sabina – Predsednica

REBERNIK Zvone – Član

FIDLER Diana – Članica

Mogoče ste spregledali

1 min read
1 min read