23 aprila, 2024

PGD ŠKOFJA VAS

Škofja vas 8, 3211 Škofja vas

POVELJSTVO PGD

Poveljstvo je strokovno-tehnični organ PGD, ki skrbi za ustrezno strokovno usposobljenost članov operativne enote, opremljenost v skladu z kategorizacijo PGD in tipizacijo GZS ter za strokovno in učinkovito opravljanje operativnih nalog na področju, ki ga enota pokriva.

Poveljstvo PGD Škofja vas deluje v naslednji sestavi:

SENTOČNIK Gorazd – Poveljnik

REBERNIK Mihael – Namestnik poveljnika

KMECL Matevž – Podpoveljnik

VOJKOVIČ Gregor – Glavni strojnik I

KADILNIK Tomaž – Glavni strojnik II

BELINA Andrej – Orodjar

MARČEC Toni – Pomočnik poveljnika za IDA, Osebna oprema

PEČNIK Dušan – Pomočnik poveljnika za radijske zveze in informatiko

KROFLIČ Primož – Pomočnik poveljnika za nevarne snovi

KRAJŠEK Matej – Pomočnik poveljnika za prvo pomoč