23 februarja, 2024

PGD ŠKOFJA VAS

Škofja vas 8, 3211 Škofja vas

ZGODOVINA DRUŠTVA

PGD Škofja vas je bilo ustanovljeno na pobudo prostovoljne požarne brambe iz Celja leta 1905. Takrat so se zbrali krajani Škofje vasi in iz svojih vrst izvolili organizacijski komite pod vodstvom predsednika Franca Okorna, tajnika Franca Kocipra in blagajnika Florjana Vrečka. Poleg njih so bili ustanovni člani še Martin Premšak, Franc Čepl, Karel Samec in Lenart Cank. 12. aprila 1905 je komite izdelal statut društva, ki so ga takratne oblasti potrdile in sprejele 4. septembra 1905. Leta 1906 je bil prvi občni zbor društva na katerem so izvolili organe društva, za načelnika pa je bil imenovan Martin Premšak. Z nekaj osnovne opreme je društvu na pomoč priskočila požarna bramba iz Celja. Leta 1908 pa je društvo prejelo novo brizgalno, pričeli pa so tudi z nabiranjem sredstev za gradnjo gasilskega doma. S pomočjo krajanov je bil prvi gasilski dom leta 1911 tudi dograjen.

Delo društva je bilo zaradi 1. svetovne vojne prekinjeno, za obdobje do leta 1921 pa manjkajo tudi podatki o delovanju društva.

Leta 1921 je društvo materialno okrnjeno nadaljevalo z delom. Na občnem zboru tega leta pa je namesto dotedanjega nemškega (Freiwilliger Feuerwehrverein Bischofdorf) dobilo slovenski naziv Prostovoljno gasilsko društvo Škofja vas. Društvo je svoje sile usmerjalo predvsem v popolnjevanje opreme in orodja, v tistem času pa so pomagali tudi pri gradnji gasilskega doma v Novi Cerkvi in pri opremljanju novoustanovljenega PGD Šmartno na Pohorju.

Leta 1929 je društvo kupilo novo motorno brizgalno Rosenbauer 600 litrov in pripadajoči 2 sesalni cevi ter sesalni koš, kar je pomenilo velik uspeh v opremljanju društva. Društvo pa je z prispevki pomagalo pri nakupu prvega reševalnega avtomobila za reševalni oddelek PGD Celje. Za večjo uspešnost v akcijah je društvo leta 1936 kupilo star tovorni avtomobil in ga preuredilo v gasilske namene. Leta 1938 je društvo razvilo svoj prapor, ki pa ga je okupator ob koncu vojne žal odnesel s sabo. Med 2. svetovno vojno je društvo delovalo v obsegu, ki so ga omogočale tedanje razmere. Glavna skrb je bila namenjena temu, da bi čim več opreme ostalo v uporabi gasilske organizacije.

Leta 1947 je bil ustanovljen pripravljalni odbor za gradnjo novega gasilskega doma. Društvo pa je med drugim obnovilo gasilski avtomobil. Za gašenje požara v Zadobrovi pa so člani društva prejeli javno pohvalo ministrstva za notranje zadeve. Društvo je leta 1948 sprejelo nova društvena pravila in se iz Prostovoljne gasilske čete Škofja vas znova preimenovalo v Prostovoljno gasilsko društvo Škofja vas. Društvo je leta 1950 izvolilo novo vodstvo, istega leta pa so dobili tudi zemljišče za gradnjo novega gasilskega doma. Gradnja le tega se je s položitvijo temeljnega kamna pričela takoj in že v naslednjem letu je bil dom pod streho in zgrajen v surovem stanju. Mnogo dela so člani opravili udarniško, na pomoč pa so jim z delom in prispevki priskočili tudi krajani. V društvu je bila leta 1951 ustanovljena ženska desetina, poleg tega pa sta v društvu delovali dve četi: prostovoljna ki je štela 48 članov in industrijska, ki je štela 28 članov in članic. Istega leta se je industrijska četa odcepila in ustanovila lastno četo.

Člani društva so še vedno glavnino sil usmerjali v dograditev gasilskega doma. Aktivni so bili seveda tudi pri gašenju požarov v bližnji in daljni okolici. V posesti so imeli 2 motorni brizgalni z pripadajočo opremo, pogrešali pa so prevozno sredstvo, saj je bil stari avtomobil uničen pri gašenju požara v Lokrovcu 1950. Leta 1953 se je društvo priključilo k Mestni gasilski zvezi Celje. Leto 1954 se je v zgodovino vpisalo po silovitih poplavah, ki so svoj davek terjale tudi pri PGD Škofja vas, pri reševanju je v hitrem navalu vode življenje izgubil aktivni član Ivan Tanšek. Ujma je tudi uničila oziroma odnesla del opreme in orodja. Istega leta pa je društvo dogradilo svoj novi gasilski dom in razvilo novi društveni prapor. Stari gasilski dom je bil predan Industrijskemu gasilskemu društvu Tovarne volnenih odej Škofja vas. Društvo je svoje delo nadaljevalo v smislu opremljanja in usposabljanja. Aktivno so se odzivali na akcije gašenja in reševanja, sodelovali pa so tudi na raznih gasilskih tekmovanjih. Za izboljšanje požarne varnosti na svojem terenu so med drugim ustanovili gasilske trojke v naseljih Prekorje in Lešje.

Člani društva so poleg vsega opravili še mnogo dela na gasilskem domu, tako so dogradili verando, stopnišče in na dvorišču uredili betonski prostor za pranje tehnike in opreme. Leta 1961 je društvo od podjetja TVO na razpolago dobilo prevozno sredstvo za prevoz moštva na požarišča in vaje, sicer pa so razpolagali z dvema motornima brizgalnama, poltovornim avtom in prikolico Rosenbauer. Leta 1965 je društvo praznovalo 60-letnico, takrat pa je dobilo tudi stalno telefonsko linijo s priklopom avtomatskega telefonskega aparata v gasilskem domu. Še vedno pa se soočajo s težavami povezanimi s prevoznim sredstvom, odvisni so od TVO Škofja vas. Z nabiranjem prispevkov jim v letu 1966 uspe nabava rabljenega kombija. To leto je zaznamovalo tudi večje število požarov, ki so delo neznanega požigalca. Za boljšo učinkovitost so gasilci v gasilskem domu uvedli dežurstvo v nočnem času.

Leta 1969 so uspeli z prispevki krajanov in podjetij prvič v zgodovini društva kupiti nov orodni avtomobil IMV, istočasno pa tudi novo motorno brizgalno Ziegler 8/8 z pripadajočimi sesalnimi in tlačnimi cevmi. V društvu je bilo vseskozi živahno delo z mladimi. Tako je leta 1970 GD Škofja vas kot prvo v celjski regiji razvilo pionirski prapor.

Praznovanje 70-letnice društva so člani PGD Škofja vas združili z praznovanjem praznika občine Celje in tudi praznovanjem 20-letnice delovanja OGZ Celje. Ob tej priliki je bila izvedena velika taktična vaja. Društvo pa je v okviru praznovanja s pomočjo donatorjev uspelo z asfaltiranjem dvorišča pred gasilskim domom, prevzeli pa so tudi novo kombinirano vozilo TAM 5500 z vso opremo. Društvo je bilo ob tej priliki odlikovano z gasilskim odlikovanjem I. stopnje. Vendar strmenje k vedno sodobnejši in učinkoviti opremi s tem ni bilo zaključeno. Že leta 1977 je društvo nabavilo motorno črpalko Ziegler 4/5. Člani društva so se aktivno vključevali v delovanje kraja in z namenom pridobivanja lastnih sredstev uredili odvodnjavanje ob cesti Škofja vas – Zadobrova ter izdelali in postavili 4 ute na avtobusnih postajališčih v KS Škofja vas. Leta 1977 je bilo prvič organizirano meddruštveno tekmovanje za Prehodni pokal Škofje vasi, ki je postalo tradicionalno in se, sicer pod drugim imenom, v Škofji vasi organizira še danes.

Ker se je društvo uspešno širilo in opremljalo, leta 1978 so od Zavoda za požarno, tehnično in reševalno službo Celje v uporabo prevzeli specialno vozilo za gašenje s prahom Fiat 615 S1000, prevzeli pa so tudi brizgalni Ziegler 400 l in Tomos 300 l, so obstoječi prostori za vso tehniko postali premajhni. Na občnem zboru so sprejeli sklep, da h gasilskemu domu dogradijo prizidek – nove garaže. Za realizacijo tega projekta so člani organizirali nabiralno akcijo in skupaj z prispevki podjetij in požarne skupnosti uspeli pridobiti sredstva za dograditev prepotrebnih prostorov. Leto 1980 je bilo za člane društva znova slovesno in uspešno. Društvo je namreč s pomočjo krajanov in tedanjega SIS za varstvo pred požarom nabavilo orodni avto TAM 75 TG in motorno brizgalno Ziegler 8/8. Ob praznovanju 75-letnice pa so namenu predali tudi nove garaže. Društvo je vedno imelo posluh za sodelovanje z gasilci tako v okviru domače lokalne skupnosti kot tudi širše. Tako so leta 1980 podpisali listino o pobratenju z GD Rodine iz Bele Krajine. Pobratenemu društvu pa so podarili tudi rabljeno orodno gasilsko vozilo IMV in nekaj opreme.

Društvo je to svojo odprtost za prijateljstva z kolegi gasilci podkrepilo in kronalo tudi leta 1982, ko so podpisali listino o pobratenju z DVD Varaždin iz sosednje Hrvaške. Društvo pa je prejelo tudi odlikovanje za požrtvovalno delo v gasilstvu s strani Zveze prostovoljnih gasilskih društev SR Hrvaške. V tem letu pa so člani društva z lastnimi sredstvi in prispevki krajanov uspeli z nakupom rabljenega vozila PZ1500 od reševalne postaje Celje. Vozilo so predelali v poveljniško-reševalno vozilo. Z pospešenim opremljanjem so nadaljevali tudi v letu 1984. Takrat so nabavili novo kombinirano vozilo TAM 170 T14 z 5000 l vode. Člani društva so bili vseskozi aktivni tudi na izobraževalnem področju. Tako je bil v istem letu izveden tečaj za gasilce, katerega so v celoti izpeljali z lastnimi predavatelji, med slušatelji pa so bili tudi člani IGD TVO Škofja vas. Leta 1985 je društvo praznovalo 80-letnico delovanja. Ob tej priliki so razvili nov društveni prapor. Društvo je bilo odlikovano z gasilsko plamenico II. stopnje in Grbom mesta Celje. Člani društva pa so organizirali tudi veliko delovno akcijo in prekrili streho, obnovili žlebove in odtočne cevi ter montirali strelovod na objektu gasilskega doma. Z velikim zagonom so člani društva že v naslednjem letu s pomočjo krajanov uredili poligon pri gasilskem domu. Društvo pa je kupilo tudi rabljeno karambolirano vozilo Zastava 101 in ga uredilo v poveljniški avto. Enote GD Škofja vas so bile uspešne tudi na tekmovalnem področju. Ekipa članic B je zmagala na republiškem tekmovanju in pridobila pravico za nastop na zveznem tekmovanju leta 1988. Društvo pa je od Požarne skupnosti Celje prejelo črpalko za vnetljive tekočine. Leta 1988 sta zaznamovala predvsem dva dogodka. Članice B so nastopile na državnem tekmovanju v Zrenjaninu in osvojile odlično 2. mesto. Člani društva pa so se v tem letu aktivno vključili v organizacijo XI. kongresa gasilcev, ki ga je tokrat gostilo Celje. Množično so poleg ostalega sodelovali tudi v veliki taktični vaji v središču mesta. Aktivni pa so bili tudi pri obnovi gasilskega doma, prepleskali so vse prostore, zamenjali notranja vrata, uredili čajno kuhinjo in obnovili in zamenjali stenske in stropne obloge v društvenih prostorih. Zanimivo je tudi, da sta poleti tega leta dva člana društva opravljala prevoze pitne vode na otoku Krk. Neumorni člani društva so tudi v letu 1989 poskrbeli za posodobitev v voznem parku. Od ZD Celje – Reševalne postaje so kupili rabljeno reševalno vozilo in ga predelali v komandno-reševalno vozilo. Leto 1990, ki je bilo sicer spet jubilejno, društvo je namreč praznovalo 85-letnico delovanja, je zaznamovala predvsem velika novembrska poplava. Člani društva so požrtvovalno več dni izvajali naloge reševanja in črpanja zalitih objektov v Celju.

Prelomno leto 1991, ko je Slovenija stopila na pot samostojnosti je zaznamovano predvsem z prevzemom nove motorne brizgalne Ziegler 16/8. Mimo članstva pa niso šli tudi dogodki v sicer kratkotrajnem vojaškem spopadu v dneh osamosvajanja. V času vojne so člani društva organizirali dežurstvo v prostorih gasilskega doma. Leto 1992 je zaznamovano predvsem z tekmovalnimi uspehi, enota članov A je uspešno nastopila na državnem gasilskem tekmovanju (prvem v samostojni državi) in si pridobila pravico nastopa na gasilski olimpiadi v Berlinu. To leto pa se je v zgodovino vpisalo po zanimivem posredovanju, člani operativne enote so namreč sodelovali pri črpanju vode iz jame zapuščenega glinokopa na Ljubečni z namenom reševanja krokodila. Leto 1993 je v spominu članov PGD Škofja ostalo predvsem po udeležbi enote članov A na gasilski olimpiadi v Berlinu. Takrat so kot del slovenske gasilske reprezentance ponesli ime Škofje vasi v Evropo in tako pustili neizbrisen pečat v zgodovini društva. Člani društva so poleg tekmovalne dejavnosti vsekakor skrbeli za stalno izobraževanje in usposabljanje, tako so v društvu pridobili nove nosilce dihalnih aparatov, specialiste za nesreče z nevarnimi snovmi in tehnične reševalce. Premiki so se dogajali tudi na področju opremljanja. Leta 1994 je društvo ob pomoči donatorjev, podjetij in krajanov, prevzelo novo orodno vozilo Iveco Turbo daily. Staro orodno vozilo TAM 75 pa je društvo podarilo slovenskim gasilcem v kraju Gornji Senik na Madžarskem. Operativno je zanimivo tudi posredovanje pri gašenju velikega gozdnega požara pri Kostanjevici na Krasu. V tem letu zabeležijo tudi nove tekmovalne uspehe na državnem tekmovanju v Kranju. V letu 1994 se z spremembo zakonodaje izvede tudi lastninsko preoblikovanje družbene lastnine v gasilsko. 1995 je društvo praznovalo že 90 let uspešnega delovanja. Na praznovanju so člani društva razvili tudi nov društveni prapor. V sklopu priprav na slovesno praznovanje pa so člani društva za gasilskim domom na novo uredili poligon, začrtali in uredili novo stezo za štafetni tek ter poligon ogradili z ograjo. Leto 1995 pa je zaznamovano tudi z pomembnejšim organizacijskim dogodkom. Društvo se je namreč znova pričelo tesneje povezovati z IGD TVO Škofja vas. PGD Škofja vas je namreč pričelo prevzemati preventivne in operativne naloge na območju tovarne. Z stečajem tovarne pa je tudi formalno prenehalo delovanje IGD TVO, katerega premoženje se je preneslo na PGD Škofja vas. Tako se je končala 45-letna zgodovina IGD, ki se je leta razvilo iz industrijske gasilske čete, katera je do leta 1951 delovala v okviru PGD Škofja vas. PGD Škofja vas je ostajalo zvesto svojim načelom o odprtosti za sodelovanje z drugimi gasilskimi društvi. Na ta način je leta 1996 bila podpisana listina o prijateljskem sodelovanju z PGD Vuhred. Konec istega leta pa je bilo z podpisom listine utrjeno in formalno obnovljeno prijateljstvo z DVD Varaždin tudi po nastanku novih državnih meja. Leta 1997 se je nekoliko pomladilo vodstvo PGD, ki je nadaljevalo začrtane smernice in se lotilo številnih nalog. Med drugim so se obnovile nekoliko zamrle vezi z PGD Rodine. Leta 1998 pa je društvo doživelo silovito izgubo, za vedno ga je zapustil dolgoletni član, gasilski strokovnjak in poveljnik GZS Tone Sentočnik. Tako je od tega leta dalje tradicionalno gasilsko tekmovanje za Prehodni pokal Škofje vasi preimenovano v Memorialno tekmovanje Toneta Sentočnika. V istem letu je bila izvedena tudi prenova fasade gasilskega doma, na novo pa je bil zgrajen tudi sodobnejši gostinski objekt na dvorišču gasilskega doma. To leto pa je poleg vsega zaznamovala še vodna ujma, ki je dodobra uničila poligon in zalila tudi kletne prostore gasilskega doma. Pomembnejša pridobitev v tem letu pa je vsekakor nabava prvih GSM aparatov za operativne člane društva. Društvo se je tudi v letu 1999 razvijalo in krepilo. V tem letu je bila generalno obnovljena nadgradnja vozila TAM 170, stekle pa so tudi priprave za nabavo novega kombiniranega vozila MAN. PGD Škofja vas je v tem letu znova pridobilo lastninsko pravico nad objektom starega gasilskega doma v Škofji vasi. Le tega so člani udarniško obnovili in ga oddali v najem. V istem letu pa je društvo podpisalo tudi dogovor z podjetjem Etol o zagotavljanju požarne varnosti na območju tovarne. Jubilejno leto 2000, ko je društvo praznovalo 95-letnico delovanja, je zaznamovano z novimi premiki v smislu opremljenosti. V garaže je bilo pripeljano podvozje za novo kombinirano vozilo. Zaradi dotrajanosti pa sta morali v odpis poveljniško vozilo Opel in kombinirano vozilo TAM 5500. V tem letu so ponovno razveselile članice B z zmago na državnem tekmovanju v Mariboru, kar jim je prineslo vstopnico za nastop na gasilski olimpiadi na Finskem. Le te so se nato tudi udeležile v letu 2001. Iz finskega Kuopia so se vrnile z zlato medaljo in tako postavile nov mejnik. To je bila namreč že druga udeležba na tako velikem mednarodnem tekmovanju za gasilce in gasilke iz Škofje vasi in hkrati najtrofejnejša. V tem letu pa so v vozni park prevzeli tudi novo vozilo GVC 16/15 MAN, ki je pomenilo prepotrebno zamenjavo za staro vozilo TAM in veliko okrepitev v operativni enoti. Društvo je v naslednjih letih nadaljevalo z načrtovanim delom, predvsem v smislu neprestanega izobraževanja in usposabljanja članov, urejanja tehnike in orodišča ter sodelovanja z pobratenimi društvi. Pomembnejši dogodek je iz leta 2003, ko so operativni gasilci sodelovali na državni taktični vaji Požar 2003 na območju Cinkarne Celje. Bližajočo okroglo obletnico so zaznamovale obsežnejše priprave in urejanje doma. Že leta 2004 so bila tako v objekt vgrajena nova dvižna garažna vrata, ki so zamenjala že kar nekoliko dotrajana lesena dvokrilna. Gasilci iz Škofje vasi pa so tega leta z odkritjem spominske plošče Tonetu Sentočniku, namenili temu velikemu gasilcu, trajen spomin. Leta 2005 je društvo praznovalo 100 letnico obstoja in delovanja. V ta namen so člani organizirali veliko prireditev s parado. Na slovesnosti pa je društvo prejelo pomembno priznanje Grb mesta Celja. Skladno z razvojem društvo vseskozi posodablja opremo in skrbi za strokovni razvoj kadrov. Dejavno je tudi na tekmovalnem področju, tako z tekmovalnimi enotami, kot tudi sodniki in v smislu organizacije tradicionalnega gasilskega tekmovanja. Pomembno je tudi delovanje operativnih gasilcev na intervencijah, ki jih je v teh letih vedno več. Leta 2007 je pomembno tudi po uspehu članic B, ki so si zagotovile nastop na državnem tekmovanju. Leto 2008 ponovno zaznamuje večja poplava, ki ponovno uniči poligon za gasilskim domom in zalije kletne prostore gasilskega doma. Sledila je obnova in leta 2008 poligon dočaka novo podobo z novo zgrajeno stezo za štafetni tek, v ta namen je društvo dokupilo tudi del zemljišča do reke Hudinje. Na vozilu GVC 16/15 pa zaradi poškodbe pride do izdelave kompletne nadgradnje, kar konec koncev še poveča operativno sposobnost društva. Tega leta na državnem tekmovanju v Ravnah na Koroškem članice B dosežejo odlično 3. mesto in si zagotovijo možnost nastopa na kvalifikacijah za gasilsko olimpiado 2009. To jim je po številnih odrekanjih tudi uspelo. Z zmago na tekmovanju v Kočevju so si priborile že svojo drugo olimpijsko vozovnico. Leta 2009 so se uspešno udeležile gasilske olimpiade v Ostravi na Češkem, že tretje za PGD Škofja vas ter se od tam vrnile z osvojenim odličnim 3. mestom. Leto 2010, ko je društvo praznovalo 105 let delovanja, pa je ponovno prineslo posodobitev v voznem parku. Na slovesnosti ob praznovanju obletnice so namreč člani društva prevzeli novo moštveno vozilo Citroen Jumper. Dodelava vozila je delo lastnega znanja članov društva. Ob koncu leta pa se pričnejo tudi aktivnosti povezane z zamenjavo dotrajanega orodnega vozila Iveco.

Kot je razvidno iz pričujočega zapisa je dosedanje, 105 letno delovanje Prostovoljnega gasilskega društva povezano z nenehnim čutom za krepitev in razvoj gasilske organizacije v kraju. Seveda v tako dolgi zgodovini prihajajo vzponi in tudi padci. Pa vendar je delo vseskozi prežeto z odgovornostjo za soljudi, predanostjo solidarnosti in hotenjem, da bi bilo delovanje društva boljše in lažje. Neštete delovne akcije, posredovanje na raznoraznih intervencijah, udeležba na številnih izobraževanjih, ure in ure vložene v vadbo, nepopisna množica tekmovanj, številni pomembni organizacijski dogodki in generacije entuziastov, ki se združujejo pod praporom PGD Škofja vas so porok, da bo ta humana in plemenita organizacija v Škofji vasi obstajala in uspešno delovala tudi v bodoče.