23 aprila, 2024

PGD ŠKOFJA VAS

Škofja vas 8, 3211 Škofja vas

ZGODOVINA DRUŠTVA_STARO

 

Kratka zgodovina gasilskega društva    

 

       Škofja vas    

 

      (1905 - 1998)    

 

(Zaradi smiselnosti, je zgodovina na kratko povzeta po letih in nikakor ne obsega vseh dogajanj, ki so zabeležena !!!)
 • Na pobudo prostovoljne požarne brambe iz Celja so se leta 1905 zbrali krajani, da bi v Škofji vasi ustanovili svojo požarno brambo. 4. septembra 1905 je bil sprejet statut društva od takratnih oblasti

 • 1906 leta postavijo za načelnika Martina Premška, v društvu je bilo 19 članov

 • 1908 je društvo prejelo težko pričakovano novo brizgalno. Ker društvo ni imelo prostorov, jih je dal na razpolago Lenart Cank. Društvo je začelo z nabiralno akcijo za gradnjo gasilskega doma. Nabralo se je 862 kron in 44 vinarjev. Zemljišče je odstopil Martin Vozu, gradbena dela pa je vodil Florijan Vrečko.

 • 1911 so dogradili gasilski dom. Do leta 1921 ni podatkov zaradi I. svetovne vojne.

 • 28. maja 1921 je bil v gostilni Vrstovšek v Škofji vasi občni zbor društva, na katerem se je dotedanje društvo Freiwiliger Feverwehrverein Bischofdorf preimenovalo v PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFJA VAS.

 • 1922 je strokovna usposobljenost močno rasla. Uvedli so redne članske orodne vaje.

 • 1923 je društvo organiziralo v gostolniških prostorih g. Karla Samca v Škofji vasi martinovanje. Čisti dobiček so porabili za nabavo opreme in orodja. Imeli so tudi vprežni voz za prevoz moštva in opreme.

 • 1926 leta je bilo veliko poplav, v katerih so ljudem pomagali člani društva

 • 1927 je društvo oraganiziralo prireditve, ki so prerasle v kulturne prireditve. Vsako leto so igrali krajše ali daljše igre, organizirali so šaljivo poštvo, srečolov in tombolo.

 • 1928 je društvo imelo 34 članov.

 • 1929 je društvo kupilo novo motorno brizgalno ROSENBAUER 600, 2 sesalni cevi in sesalni koš. Imeli so 50 m dobrih in cca. 250 m srednje dobrih tlačnih cevi, kar pa je bilo premalo za uspešno gašenje.

 • 1931 so gasilci več dni črpali vodo izpod cevi v Cinkarni, ki jih je zalivala voda. To leto je bilo tudi več poplav.

 • 1936 je društvo kupilo stra tovorni avtomobil in so ga preuredili v gasilske namene.

 • 1938 so gasilci razvili svoj gasilski prapor, ki ga je na žalost ob koncu vojne okupacijska oblast odnesla s sabo. V naslednjih vojnih letih je bil večji del arhiva društva uničen, društvo je skrbelo predvsem, da bi čim več opreme ostalo v društvu..

 • 1946 je ohranjen le zapis o popravilu avtomobila FIAT in seznam dveh enot.

 • 1947 je društvo imelo 46 aktivnih članov, 10 podpornih in 12 mladincev.

 • 1948 se je društvo udeležilo medkrajevnega gasilskega tekmovanja v Celju, kjer je sodelovalo 15 gasilskih enot. Škofjo vas so predstavljali mladinci in dosegli prvo mesto.

 • 1949 se je društvo udeležilo tekmovanja na Frankolovem in osvojilo prvo mesto. Umrl je Josip Kožuh, ki je bil 18 predsednik društva.

 • 1950 so na izrednem občnem zboru izvolili novi odbor, zaradi nedejavnosti prejšnjega odbora. Novi predsednik je postal Franc Ravnak, poveljnik pa Jože Ravnak. To leto je društvo dobilo od SLP okraj Celje zemljišče za gradnjo novega gasilskega doma. Pripravljeni so bili načrti in dovoljenja za gradnjo. Dom je bil naslednje leto že pod streho v “surovem stanju”.

 • 1951 je društvo imelo 48 rednih članov, žensko desetino, podpornih članic 20, častnih članov 12, mladincev 10 in pionirjev 10. V društvu sta delovali dve četi in sicer : prostovoljna gasilska četa , ki je štela 48 članov in industrijska gasilska četa , ki je štela 28 rednih članov in članic. Isto leto se je industrijska četa odcepila in ustanovila lastno četo

 • 1952 je okrajna gasilska zveza Celje – okolica društvu podelila pohvalo za najbolj delovno društvo.

 • 1953 se je društvo priključilo k Mestni gasilski zvezi Celje. Izgradnja gasilskega doma je bila še vedno v teku.

 • 1954 je bil za gasilce velik praznik. Dogradili so gasilski dom in razvili svoj društveni prapor. Tega leta je bila tudi največja poplava. Društvo je sodelovalo s 50 možmi pri reševanju. Zaradi hitrega navala vode je pri reševanju izgubil življenje aktivni član Ivan Tanšek.

 • 1955 so priredili proslavo ob 50 letnici društva s kulturnim programom. Društvo je izmenjalo izkušnje z GD Straža- Rogatec, na tekmovanju so dosgli I. mesto

 • 1956 so člani za dograditev doma porabili 720 prostovoljnih ur. Skupaj so to leto pogasili 8 požarov.

 • 1957 je v društvu delovalo : 35 aktivnih članov, 8 članic, 10 pionirjev, 58 podpornih članov, predsednijk je bil Rudi Ravnak, poveljnik pa Franc Jamnišek. Izvedli so čolnarske tekme na reki Hudinji skupaj s čolnarskim društvom Celje. Na gasilski prireditvi je prosvetna sekcija izvedla glasbeni koncert v sodelovanju s kvintetom bratov Avsenik.

 • 1958 se je požarna voda že lahko zagotavljala iz hidrantnega omrežjav Škofji vasi, Šmarjeti in delu Arclina. Prekorje je že imelo vodovod, vendar pritisk ni bil zadovoljiv za gašenje.

 • 1959 je na seji upravnega odbora bil imenovan Janko Vrečko za častnega poveljnika. Prosvetna sekcija društva je izvedla ustanovni občni zbor Kluba biljardistov. V gostišču Medved je bilo tekmovanje, razglasitev rezultatov ter prosta zabava.

 • 1960 se je opravilo še nekaj gradbenih del na domu ter okolici. To lto so gasili požare v sušilnici hmelja in prekajevalnici mesa pri Marici Majcen v Šmarjeti, vojaški senik, gospodarsko poslopje na Frankolovem, v obratu predilnica  TVO ter  župnijski kozolec v Novi Cerkvi.

 • 1961 je društvo dalo v najem nekaj prostorov trgovini Tkanina. Denar od najemnine je porabilo za razne društvene dejavnosti. TVO je dala društvu na razpolago prevozno sredstvo za prevoz moštva na požarišča in vaje.

 • 1963 je štelo društvo že 114 članov, 10 pionirjev, 19 mladincev, 5 članic, 4 častnih članov in 73 podpornih članov. Izvajali so redne preventivne preglede.

 • 1964 so vsi operativni gasilci imeli izpit za izprašanega gasilca. Dne 24.10. je bila poplava. Gasilci so požrtvovalno reševali premoženje ogroženih prebivalcev v spodnjem Arclinu, Škofji vasi in Šmarjeti. Vodo so črpali iz zalitih kleti in iz bolnice Celje. Očistili so vse vodnjake.

 • 1965 praznuje društvo svojo 60 letnico. Društvo dobi stalno telefonsko linijo.

 • 1966 je umrl zadnji ustanovni član Lenart Cank. Odločili so se tudi za nakup avtomobila, vendar GZ ni imela dovolj denarja. Obljubili so jim avtomobil do leta 1968. Društvo je prirejalo razne prireditve ter so 16.06. kupili rabljen kombi, zanj so plačali 14.000 din.

 • 1967 je društvo sodelovalo pri kar 13 požarih. Organizirali so dve večji kulturni prireditvi ter z lastnimi sredstvi popravili motorno brizgalno Rosenbauer 800 litrov.

 • 1968 je prišlo do menjave generacij na vodstvenih mestih. V upravni odbor so bili izvoljeni : predsednik Stanko Grilec, poveljnik Anton Sentočnik, podpoveljnik Vinko Sentočnik. Društvo je zaradi prevelikih stroškov popravila prodalo stra avto IMV.

 • 1969 so s prispevki občanov, podjetij in z aktivnim delom prvič v zgodovini društva kupili nov orodni avto IMV 1600 super, istočasno pa so kupili tudi novo motorno brizgalno Ziegler TS 8/8 in sesalne ter tlačne cevi Ziegler.

 • 1970 se je začelo aktivno in uspešno obdobje. društvo je bilo zelo pomlajeno. Mladini so nudili različne aktivnosti. 31.05 je GD Škofja vas prvo v celjski regiji razvilo pionirski prapor. Kupilo je 15 paradnih uniform in tako zagotovilo možnost udeležbe članov na različnih prireditvah. 03.10. so na občinskem tekmovanju osvojili prvo I. mesto

 • 1971 je g. Vili Špat (predsednik OGZ Celje) podaril društvu knjigo kot darilo ob 100 letnici gasilstva na Slovenskem.

 • 1973 so opravili izpit za republiškega sodnika Stanko Grilec, Vinko Sentočnik, Rudi Ravnak in Vinko Dobrišek

 • 1974 se je začelo zbirnje denarja za nabavo novega avtomobila. Delo GD je bilo tesno povezano z delom civilne zaščite.

 • 1975 je društvo proslavljalo svojo 70 – letnico. To leto so v Škofji vasi priredili praznovanje občine Celje. Ob tem jubileju je društvo prevzelo nov kombiniran gasilski avto TAM 5500 z vso opremo (avtomobil še vedno sodeluje v akcijah).. Vozilo je bilo nabavljeno s pomočjo Etol-IFF Celje, TVO Škofja vas in Opekarne Ljubečna.

 • 1976 je društvo že imelo visoko usposobljen kader za prenašanje izkušenj na mlajše člane. Gasilci so se nenehno izpolnjevali.

 • 1977 so nabavili motorno brizgalno Ziegler 4/5.

 • 1978 so na občnem zboru sprejeli sklep o graditvi novih garaž h gasilskemu domu. 24.11. je sprejelo društvo od zavoda za požarno in tehnično službo Celje gasilski avto Fiat 615 – kemični S 1000.

 • 1979 je poveljnik ing. Tone Sentočnik zaprosil, naj se ga razreši dolžnosti poveljnika zaradi preobremenjenosti in opravljanja nalog poveljnika OGZ Celje. Za novega poveljnika so imenovali Rudija Ravnaka. Pospešili so dograditev novih garaž. V letu 1979 je bilo organizirano že III. tradicionalno tekmovanje za pokal Škofje vasi.

 • 1980 se je GD pobratilo z GD Rodine iz Bele Krajine. Pobratenemu društvu je podarilo rabljen avto IMV in nekaj opreme. Društvo je s pomočjo SIS za varstvo pred požarom občine Celje in krajanov nabavilo orodni avto TAM 75 TG in motorno brizgalno Ziegler 8/8.

 • 1982 društvo pobratilo z GD Varaždin, kot najstarejšim Hrvaškim društvom. Društvo je od Zveze prostovoljnih društev SR Hrvaške dobilo odlikovanje za požrtvovalno delo v gasilstvu.

 • KMALU DALJE …