Category Archive PGD

Byadmin

O nas

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFJA VAS  (1905)
ŠKOFJA VAS 8
3211 ŠKOFJA VAS

PREDSTAVITEV PGD ŠKOFJA VAS

Prostovoljno gasilsko društvo Škofja vas je eno izmed 11 PGD, ki spadajo pod okrilje gasilskega poveljstva MO Celje in je vključeno v GZ Celje. Ob koncu leta 2010 društvo šteje 140 članov v vseh starostnih kategorijah.

Kraj Škofja vas geografsko leži na severnem delu MO Celje, ob hribovitem slemenu Strmelja ter ob hudourniškem vodotoku Hudinja. V KS Škofja vas poleg same Škofje vasi sodijo še naselja Šmarjeta pri Celju, Zadobrova, Prekorje in Runtole. Glede na svojo primestno lego imajo naselja značaj ruralnih in suburbanih naselij. Poleg obrti in kmetijstva pa dobršen del dejavnosti zajema tudi industrija.

Operativno območje PGD Škofja vas poleg navedenih, zajema še naselja Arclin, Lahovna (del) in Zgornja Hudinja. Operativna enota PGD Škofja vas je razvrščena v III. kategorijo in skupaj z enotami PGD Ljubečna in PGD Lokrovec-Dobrova tvori sektor II. poveljstva MO Celje.

Sledite in všečkate nas lahko::
error

Attachments

Byadmin

100 letnica obstoja društva

V letu 2005 smo praznovali častitiljiv praznik, 100 letnica obstoja PGD Škofja vas.

{gallery}100_letnica{/gallery}

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

POVELJSTVO PGD

Poveljstvo je strokovno-tehnični organ PGD, ki skrbi za ustrezno strokovno usposobljenost članov operativne enote, opremljenost v skladu z kategorizacijo PGD in tipizacijo GZS ter za strokovno in učinkovito opravljanje operativnih nalog na področju, ki ga enota pokriva.

Poveljstvo PGD Škofja vas deluje v naslednji sestavi:

SENTOČNIK Gorazd – Poveljnik

REBERNIK Mihael – Namestnik poveljnika

KMECL Matevž – Podpoveljnik

VOJKOVIČ Gregor – Glavni strojnik I

KADILNIK Tomaž – Glavni strojnik II

BELINA Andrej – Orodjar

MARČEC Toni – Pomočnik poveljnika za IDA, Osebna oprema

PEČNIK Dušan – Pomočnik poveljnika za radijske zveze in informatiko

KROFLIČ Primož – Pomočnik poveljnika za nevarne snovi

KRAJŠEK Matej – Pomočnik poveljnika za prvo pomoč  

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor je organ, ki planira, organizira in vodi delovanje Prostovoljnega gasilskega društva.

Upravni odbor PGD Škofja vas deluje v naslednji sestavi:

KMECL Tomaž – Predsednik

FIDLER Boris – Namestnik predsednika

RAVNAK Suzana – Tajnica

ŽUŽEK Olga – Blagajničarka

SENTOČNIK Gorazd – Poveljnik

REBERNIK Mihael – Namestnik poveljnika

PEČNIK Dušan – Član UO, Predsednik mladinske komisije

SENTOČNIK Janja – Članica UO, Predstavnica članic

BELAK Vinko – Član UO, Gospodar

BINCL ALOJZ – Član UO, Predstavnik veteranov

MARČEC Toni – Član UO, Komisija za delo z mladino

GORENŠEK Lea – Članica UO, Ohranjanje gasilske dediščine, Celostna podoba PGD

RAVNAK Marjan, Član UO, Tehnična pomoč – Nabave

KMECL Matevž – Podpoveljnik

KUŠER Milan – Član UO, IT podpora

SENTOČNIK Vinko – Član UO, Svetovalec

VOJKOVIČ Gregor – Član UO, Priznanja in odlikovanja

 

NADZORNI ODBOR PGD ŠKOFJA VAS

KROFLIČ Dušan – Predsednik NO

HORVAT Franc – Član NO

VOJKOVIČ Simona – Članica NO

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA PGD ŠKOFJA VAS

ARČAN Sabina – Predsednica

REBERNIK Zvone – Član

FIDLER Diana – Članica

Sledite in všečkate nas lahko::
error