Category Archive Upravni odbor

Byadmin

Podarite del dohodnine

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFJA VAS  PROSI ZAVEZANCE ZA DOHODNINO, DA NAM NAMENITE 0,5 % ODMERJENE DOHODNINE, SAJ VARUJEMO IN REŠUJEMO VAŠO VARNOST IN VARNOST VAŠEGA PREMOŽENJA.

Ta sredstva za zavezance ne pomenijo nobenih dodatnih stroškov, ampak se 0,5 % odmerjene dohodnine nameni točno določenemu upravičencu in ne v državni proračun.
Za vašo odločitev za namenitev donacij naši organizaciji se vam iskreno zahvaljujemo in vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ«!

Najprej izpolnite svoje podatke in dokument  podpišite ter pošljite na Finančni urad.

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor je organ, ki planira, organizira in vodi delovanje Prostovoljnega gasilskega društva.

Upravni odbor PGD Škofja vas deluje v naslednji sestavi:

KMECL Tomaž – Predsednik

FIDLER Boris – Namestnik predsednika

RAVNAK Suzana – Tajnica

ŽUŽEK Olga – Blagajničarka

SENTOČNIK Gorazd – Poveljnik

REBERNIK Mihael – Namestnik poveljnika

PEČNIK Dušan – Član UO, Predsednik mladinske komisije

SENTOČNIK Janja – Članica UO, Predstavnica članic

BELAK Vinko – Član UO, Gospodar

BINCL ALOJZ – Član UO, Predstavnik veteranov

MARČEC Toni – Član UO, Komisija za delo z mladino

GORENŠEK Lea – Članica UO, Ohranjanje gasilske dediščine, Celostna podoba PGD

RAVNAK Marjan, Član UO, Tehnična pomoč – Nabave

KMECL Matevž – Podpoveljnik

KUŠER Milan – Član UO, IT podpora

SENTOČNIK Vinko – Član UO, Svetovalec

VOJKOVIČ Gregor – Član UO, Priznanja in odlikovanja

 

NADZORNI ODBOR PGD ŠKOFJA VAS

KROFLIČ Dušan – Predsednik NO

HORVAT Franc – Član NO

VOJKOVIČ Simona – Članica NO

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA PGD ŠKOFJA VAS

ARČAN Sabina – Predsednica

REBERNIK Zvone – Član

FIDLER Diana – Članica

Sledite in všečkate nas lahko::
error