23 februarja, 2024

PGD ŠKOFJA VAS

Škofja vas 8, 3211 Škofja vas

13. Dimniški požar Škofja vas

Dne 8.12.2009 nas je ReCO Celje obvestil o domnevnem vžigu saj v dimniku stanovanjske hiše v Škofji vasi. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je dejansko prišlo do dimniškega požara. Izvršen je bil pregled objekta in varovanje okolice dimnika do izgoretja saj, poleg tega se je očistilo in izneslo gorivo iz peči. Na koncu se je dimnik tudi očistil in opravil še en preventivni pregled. Na intervenciji so sodelovali trije gasilci PGD Škofja vas z GVC 16/15 in dva gasilca PGE Celje z enim GVC.