Category Archive Intervencije 2013

Byadmin

15-2013 Požar stanovanjske hiše, Ljubečna

V soboto, 14.12.2013 zvečer, so se ob 21:00 uri ponovno oglasili pozivniki. Tokrat smo bili obveščeni, da kolegi iz PGD Ljubečna, ki so bili skupaj z gasilci PGE Celje vključeni v gašenje požara stanovanjske hiše, potrebujejo pomoč v moštvu usposobljenem za delo z dihalnimi aparati. Na lokacijo je izvozilo 13 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GV-1. 

Vključili smo se v delo na požarišču: pomagali smo pri zavarovanju kraja dogodka, z dvema napadalnima skupinama vstopili v objekt ter sodelovali pri gašenju posameznih žarišč. 

Byadmin

14-2013 Domnevni požar v stanovanju, Hudinja

Petek 13.12.2013 nam je v dopoldanskem času postregel z klicem na pomoč. Malo pred 11. uro so se namreč oglasili pozivniki z obvestilom o domnevnem požaru v stanovanju v 6. nadstropju na Opekarniški cesti. Na teren je izvozilo 9 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GVC 24/50. Ob prihodu na kraj so skupaj z pripadniki PGE Celje ugotovili, da na srečo ne gre za požar stanovanja. Pridna gospodinja je namreč med kuhanjem kosila skozi okno spustila nekaj odvečne pare, kar pa so naključni opazovalci smatrali kot ogenj. Naše posredovanje tokrat k sreči ni bilo potrebno.

Byadmin

13-2013 Požar v kuhinji, UFŽ

V soboto, 16.11.2013 ob 17:00 uri smo bili preko ReCO Celje obveščeni o požaru v stanovanju na Ulici frankolovskih žrtev na Hudinji. Na lokaciji smo skupaj z pripadniki PGE Celje ugotovili, da je šlo zgolj za pozabljeno hrano, ki se je žgala na štedilniku. Le to je občan saniral že pred našim prihodom. Gasilci smo tako le preventivno pregledali in prezračili stanovanje. Na intervencijo so izvozili trije gasilci z vozilom GVC 24/50, še deset jih je bilo v pripravljenosti v gasilskem domu.

Byadmin

12-2013 Požar v stanovanjskem bloku, UFŽ

 

3.9.2013 okoli 16:00 ure je bila operativna enota PGD Škofja vas preko ReCO Celje obveščena o požaru v stanovanjskem bloku na Ulici frankolovskih žrtev na Hudinji. Na lokacijo je izvozilo 8 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GVC 24/50. Na kraju so skupaj z gasilci PGE Celje ugotovili, da je zagorelo na balkonu stanovanja v 1. nadstropju. Požar, ki je uničil sušilni stroj, leseno oblogo in še nekaj predmetov na balkonu, poškodoval pa tudi cvetlična korita še dve nadstropji višje smo pogasili z ročnim gasilnikom. Preventivno smo pregledali še stanovanje ter prezračili stopnišče. V požaru uničene in poškodovane predmete smo tudi iznesli na prosto.

alt

alt

alt

 

Byadmin

11-2013 Požar v naravi, Mariborska cesta

 

Na vroč, suh, poletni dan, 12.8.2013 je okoli 14:30 ure zagorela suha trava in grmičevje na območju med reko Hudinjo in železniško progo pri večjem prodajnem centru na Mariborski cesti. Na intervencijo je izvozilo 6 gasilcev z vozili GVC 24/50 in GVC 16/15. Na kraju so skupaj z gasilci II. izmene PGE Celje preko hitronapadalnih linij pogasili požar na cca. 300 kvadratnih metrih in dodatno zalili robove požarišča. 

alt

Byadmin

10-2013 Požar stanovanjskega objekta, Zadobrova

 

Noč na 5.8.2013 se je za operativce PGD Škofja vas končala že okoli pete ure zjutraj. Takrat so se namreč oglasili pozivniki z obvestilom o požaru stanovanjske hiše v Zadobrovi. Na intervencijo je izvozilo 15 gasilcev z vozili GVC 16/15, GVC 24/50 in GV-1. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je požar zajel balkon in ostrešje mansardnega dela objekta. Skupaj z pripadniki III. izmene PGE Celje smo omejili in pogasili požar, razkrili del ostrešja, prezračili in preventivno pregledali objekt.

 

alt

                                                             Foto: L.P.

 

 

Byadmin

9-2013 Vetrolom, MO Celje

Dne 29.7.2013 je okoli 17:00 ure območje MO Celje zajelo močno neurje z vetrom. Veter je razkril precej stanovanjskih objektov, podrl nekaj dreves, ki so zaprla prometne povezave in poškodovala električne vodnike. Zaradi razsežnosti dogodka so bila poleg PGE Celje aktivirana vsa društva v sestavi Poveljstva MO Celje. Operativna enota PGD Škofja vas je bila s strani ReCO Celje za odpravo posledic aktivirana ob 17:45 uri. Na intervencijo je izvozilo 14 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GV-1. 

Na terenu smo izvedli naslednje naloge: zasilno smo prekrili streho stanovanjskega objekta v Zadobrovi, odstranili podrto drevje na Prekorju in v Škofji vasi, odstranili posledice vetroloma s cestišča na Dečkovi cesti ter opravili ogled in zavarovali kraj dogodka na Miličinskega ulici. 

Z intervencijo smo zaključili okoli 22:00 ure.

Byadmin

8-2013 Požar zabojnika v tovarni Etol, Škofja vas

1.7.2013 ob 17:44 smo bili s strani ReCO Celje aktivirani za gašenje požara v zabojniku na območju tovarne Etol v Škofji vasi. Na teren je izvozila posadka 10 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GVC 24/50. Na lokaciji smo skupaj z ekipo PGE Celje pogasili požar v zabojniku, prekopali vsebino in pomagali zaposlenim pri sanaciji posledic požara. 

Byadmin

7-2013 Požar poslovnega objekta, Celje

 

Nekaj po polnoči z 22. na 23. 6. 2013 smo bili na zahtevo vodstva intervencije preko ReCO Celje aktivirani na požar poslovnega objekta – skladišča na Teharski cesti v Celju. Ker je bila zahteva po podpori za zagotavljanje ustreznih količin vode na požarišču je na intervencijo izvozila posadka 3 gasilcev z vozilom GVC 24/50. V skladu z navodili vodstva intervencije je ekipa na terenu izvajala dobavo vode oziroma se je vključila v samo gašenje požara. Kasneje je v dogovoru vodstva intervencije in poveljnika PGD Škofja vas na lokacijo izvozila še ekipa 3 gasilcev, katere naloga je bila logistična podpora aktiviranim enotam – zagotavljanje pitne vode, osvežilnih pijač za gasilce. V tem primeru je šlo za obsežnejši požar, kjer so poleg osrednje enote (PGE Celje) sodelovale še enote PGD Teharje, Zagrad-Pečovnik, Ostrožno, Lokrovec-Dobrova in Ljubečna.

Enota je z delom na požarišču zaključila okoli 5:30 ure zjutraj. 

Byadmin

6-2013 Požar v naravi, Hudinja

 

Dne 20.6.2013 nekaj po 21:00 uri smo bili s strani ReCO Celje aktivirani na požar v naravi. Na območju Bezenškove ulice naj bi se nekaj močno kadilo. Na intervencijo sta izvozili vozili GVC 16/15 in GVC 24/50 ter posadka 10 gasilcev. Na lokaciji smo skupaj z kolegi iz PGE Celje pogasili večjo količino goreče trave.