Category Archive Intervencije 2012

Byadmin

11-2012 Požar v tovarni Etol

V petek, 7.12.2012 popoldne smo bili preko ReCO Celje obveščeni o požaru v tovarni Etol – objekt Destilarna v Škofji vasi. Takoj je izvozila posadka 13 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GVC 24/50. Ob prihodu na kraj dogodka smo skupaj z pripadniki PGE Celje pogasili začetni požar na paleti s surovinami za proizvodnjo. Zahvaljujoč prisebnemu ravnanju zaposlenih in hitri intervenciji je bila preprečena večja materialna škoda.

Gasilci PGD Škofja vas smo ob zaključku intervencije še pomagali zaposlenim pri sanaciji karaja dogodka.

alt

Byadmin

10-2012 Poplave v Celju 2012

Vodna ujma, ki je novembra divjala po Sloveniji ni prizanesla niti Celju. 

Operativci PGD Škofja vas smo v ponedeljek, 5.11. preko dneva prešli v stanje pripravljenosti. Na terenu smo vršili kontrolo stanja vodotokov, posebej reke Hudinje, ki običajno preti našim krajem. Opozarjali smo krajane na možnost poplav, razdeljevali vreče s peskom in pomagali pri drugih protipoplavnih ukrepih. Ker je Celju resno grozila reka Savinja smo spremljali razvoj dogodkov tudi na območju mesta Celja, kjer so že delovale nekatere gasilske enote. Reka Savinja je dejansko prestopila bregove v SZ delu mesta. 

6.11.2012 smo gasilci PGD Škofja vas priskočili na pomoč občanom in organizacijam na poplavljenem območju mesta Celja. Tako smo izvajali naloge črpanja vode na objekih Srednje vrtnarske šole Celje in v individualnih stanovanjskih objektih na območju Špice, Nazorjeve in Kettejeve ulice ter v naselju Medlog. Intervencijo smo zaključili v večernih urah.

Sodelovalo je 26 operativcev z vozili GVC 16/15, GV-1 in GVM-1

alt

Byadmin

09-2012 Požar objekta “Oaza” na Prekorju

V ponedeljek, 9.7.2012 nekaj po 10:00 uri dopoldne smo bili obveščeni o požaru stanovanjsko-gostinskega objekta, znanega pod imenom Oaza na Prekorju. Na lokacijo je izvozilo moštvo 17 gasilcev z GVC 24/50, GVC 16/15 in GV-1. Ob prihodu na kraj požara, kjer so že bili prisotni tudi pripadniki PGE Celje z tremi vozili GVC je bilo ugotovljeno, da je ogenj zajel JV del objekta in se širi v mansardo oziroma je že prebil ostrešje mansarde. Takoj smo pričeli z gašenjem požara preko hitronapadalnih linij in notranjimi napadi preko pritličja in lestev v mansardo objekta. Naše posredovanje je bilo otežkočeno zaradi ogromne količine gorljivega materiala (večino gradbenega materiala v mansardi je predstavljal les), velike vročine in hitrega širjenja ognja. Del sil smo tako usmerili v preprečevanje širjenja ognja po ostrešju oziroma širjenja na sosednje objekte. Veliko težavo je predstavljala dobava vode. Hidrantno omrežje v bližini lokacije ni zagotavljalo zadostnih količin gasilnega sredstva. Zaradi tega so bile aktivirane enote preostalih PGD v sektorju za dobavo vode s cisternami, v nadaljevanju pa tudi enote preostalih PGD MO Celje za pomoč pri gašenju, predvsem v smislu zagotavljanja zadostne količine uporabnikov dihalne tehnike.

Požar je bil pod kontrolo in pogašen po več urah “borbe” v skoraj nečloveških razmerah. Temperatura ozračja je bila preko 30 stopinj Celzija, tako da so se operativci soočali z ogromnimi fizičnimi obremenitvami, vročino in žejo. 

Požar je bil pogašen okoli 15:00 ure popoldne, pri tem pa je sodelovalo preko 90 gasilcev iz enot PGE Celje, PGD Škofja vas, PGD Ljubečna, PGD Lokrovec-Dobrova, PGD Trnovlje, PGD Celje-Gaberje, PGD Ostrožno, PGD Zagrad-Pečovnik, PGD Babno in PGD Vojnik.

Na gasilski straži so poleg nas ostali tudi kolegi iz PGD Trnovlje in PGD Ljubečna.

alt

 

Byadmin

08-2012 Požar v ČN Škofja vas

V nedeljo, 08.07. smo bili s strani ReCO Celje obveščeni o požaru v Čistilni napravi v Škofji vasi. Na lokacijo je takoj izvozila posadka treh gasilcev z GVC 24/50. Glede na informacije s terena, je preostalo moštvo ostalo v pripravljenosti v gasilskem domu. Na kraju dogodka je bilo namreč ugotovljeno, da je prišlo do požara v elektroomarici, katerega se je pogasilo z gasilniki na CO2. Na intervenciji je posredovala tudi dežurna izmena PGE Celje z 6 gasilci in dvema GVC-jema. 

Byadmin

07-2012 Tehnična pomoč – Neurje s točo v Celju

04.05.2012 je območje Celja zajelo neurje z močnim nalivom in točo. Velike količine meteorne vode so zalile kar nekaj kleti, poplavljene so bile nekatere ulice. Operativci PGD Škofja vas smo bili preko ReCO Celje napoteni na pomoč občanom na več lokacij. Posredovali smo na Ulici frankolovskih žrtev, Kovačičevi ulici in Podjavorškovi ulici. Opravili smo črpanja kleti ter odmašili nekaj odtočnih jaškov. Kot zanimivost, opravili smo tudi čiščenje – odstranjevanje ogromnih količin toče, ki jo je voda nanesla na križišče Ul. frankolovskih žrtev in Prijateljeve ulice. Posredovalo je 8 gasilcev PGD Škofja vas z vozili GVC 16/15 in GV-1. 

Byadmin

06-2012 Požar v objektu Hudinja

V noči na Veliko noč so se operativcem PGD Škofja vas ob 01:05 oglasili pozivniki z obvestilom o požaru v garaži na Hudinji.

Na kraj dogodka je izvozilo vozilo GVC 16/15 in posadko 4 gasilcev, še šest gasilcev je ostalo v pripravljenosti v gasilskem domu. Ob prihodu na kraj dogodka smo ugotovili, da je prišlo do požara na elektro instalaciji in motorju dvižnih garažnih vrat. Požar so omejili in pogasili pred našim prihodom že pripadniki PGE Celje, ki so na intervenciji sodelovali z dvema voziloma GVC. Na srečo drugo posredovanje ni bilo potrebno. 

Byadmin

05-2012 Tehnična pomoč Prekorje

V nedeljo, 18.3. nas je ReCO Celje preko telefona obvestil o muci, ki je ostala ujeta na drevesu v naselju Prekorje. Na kraj so se odpravili trije gasilci z vozilom GVC 16/15. Ob prihodu na lokacijo je bilo ugotovljeno, da se je mlajša muca zatekla na drevo in sama ne najde poti nazaj. Pristopili smo k reševanju preko lestve, vendar se je muca v strahu pred reševalci zatekla v sam vrh drevesa, kjer pa je žal zaradi tehničnih omejitev nismo mogli rešiti.

Preplašeni muci so na varna tla kasneje pomagali naši kolegi iz PGE Celje s pomočjo avtolestve.  

Byadmin

04-2012 Požar v naravi Škofja vas

Kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja se dogaja, da ljudje pri svojih opravilih v naravi uporabijo ogenj.

Tako je v naravi zagorelo tudi v soboto, 10.03.2012 okoli 11:30 ure. Gorelo je nabrežje reke Hudinje v Škofji vasi, ogenj pa je zajel tudi trstičje in grmičevje v manjšem gaju ob reki. Gasilci PGD Škofja vas smo na intervencijo izvozili z posadko 9 gasilcev in vozili GVC 16/15 in GV-1. Na terenu pa smo skupaj z pripadniki PGE Celje, ki so na gašenje požara prišli z dvemi vozili, ukrotili ognjene zublje, ki so uničili okoli 3000 m2 travne in grmovne površine ter ožgali nekaj dreves. 

Krajanom ponovno svetujemo naj upoštevajo določila razglasa o povečani požarni ogroženosti naravnega okolja in naj bodo previdni pri spomladanskih opravilih!!!

alt

Byadmin

03-2012 Travniški požar Hudinja

1.3.2012 ob 20:19 je bila Operativna enota preko ReCO Celje aktivirana za gašenje travniškega požara na Hudinji, Mariborska cesta. Na lokacijo je izvozila posadka 8 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GV-1, še 5 gasilcev pa je ostalo v pripravljenosti v gasilskem domu. Na kraju so bili tudi pripadniki PGE Celje z vozilom GVGP-2. Na srečo ogenj ni povzročil velike škode in je bil hitro lokaliziran in pogašen.

Byadmin

02-2012 Požar vozila Škofja vas

V soboto 28.01., smo bili v večernih urah s strani ReCO Celje obveščeni o požaru osebnega vozila v Škofji vasi, v bližini gasilskega doma. Na lokacijo je izvozila posadka desetih gasilcev z vozili GVC 16/15 in GVC 24/50. Ob prihodu na kraj dogodka smo ugotovili, da so vsi potniki iz vozila, zato smo takoj pričeli z gašenjem razvitega požara preko hitronapadalne linije. Požar smo skupaj z poklicnimi gasilci PGE Celje dokončno pogasili. Poleg tega smo protinaletno zavarovali kraj dogodka ter pomagali pri urejanju prometa v času trajanja intervencije. Vozilo je bilo v požaru uničeno.

alt