Category Archive Intervencije 2010

Byadmin

6-2010 Poplava

Velike septemberske poplave, ki so prizadele velik del Slovenije so svojo moč pokazale tudi na našem območju.

Delo povezano z omenjeno vodno ujmo se je za operativce PGD Škofja vas pričelo že v dopoldanskem času 17.9.2010. Takrat se je del članov že ukvarjal z preventivnim nadzorom nad vodotoki območja ki ga enota pokriva, pripravljala in kontrolirala pa se je tudi oprema in črpalke, ki bi v slučaju intervencije morale na teren. V zgodnjem popoldnevu se je zaradi naraščanja vodotokov, predvsem Hudinje in Dajnice pričelo intenzivneje obveščati krajane na ogorženih območjih pred pretečo nevarnostjo. Na nekaterih lokacijah pa so se izvajale tudi aktivnosti postavljanja zaščitnih pregrad, dvigovanja predmetov in podobno. V večernem in nočnem času smo bili klicani na prva črpanja vode pri krajanih, ki jim je v kleti udarila podtalnica. Zgodaj zjutraj 18.9.2010 pa je prvič resno zapretila reka Hudinja. V opozorilo krajanom smo ob 4:30 v dogovoru z občinskim štabom CZ prožili sireno. Kasneje je Hudinja deloma prestopila bregove, vendar zaradi ustrezne preventive večje škode ni povzročila. Preko dneva smo gasilci PGD Škofja vas še naprej aktivno nadzorovali stanje na terenu, z opremo in moštvom pa smo sodelovali pri črpanju vode v Železarni Štore, ki ji vodna ujma ni prizanesla. Zaradi napovedanih padavin je dežurstvo v gasilskem domu z kontrolnimi obhodi na terenu ostajalo tudi v večernem času. Situacija se je v noči na 19.9.2010 znova poslabšala. Tako smo ob 01:45 v drugo prožili opozorilno sireno. Reka Hudinja je ponovno, vendar v manjšem obsegu prestopila bregove. Nedeljsko jutro je z prenehanjem padavin in prvimi sončnimi žarki prineslo nekoliko olajšanja. Vseeno pa smo gasilci nadaljevali z svojo aktivnostjo. Vrstili so se klici krajanov, ki jim je talna voda zalivala kleti, tako, da je dežurna ekipa opravila kar nekaj črpanj na območju KS Škofja vas. Operativci pa so na zahtevo Štaba operative GZ Celje posredovali tudi na širšem območju MO Celje in ponovno tudi v Železarni Štore. V poznih večernih urah 19.9.2010 se je obsežno 3-dnevno aktivno preventivno in interventno delovanje gasilcev PGD Škofja vas počasi zaključilo. V tem času je v aktivnostih sodelovalo 20 gasilcev z 4 vozili, skupaj pa so opravili preko 280 ur.

pavza

poplava10

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

5-2010 Tehnična pomoč – Izliv vode

Zjutraj 8.7.2010 smo gasilci PGD Škofja vas sami doživeli nezgodo in morali posredovati kar v lastnem gasilskem domu. Prišlo je namreč do puščanja vode iz vodovodne napeljave v klet gasilskega doma. O dogodku je bil obveščen ReCO Celje in pristojna služba Vo-Ka. Za preprečitev večje materialne škode se je najprej pristopilo k zapiranju glavnega vodovodnega ventila na dvorišču GD, nadalje pa se je iz kleti izčrpala vsa voda, na prosto pa so bili iznešeni tudi nekateri poškodovani predmeti. Dokončno sanacijo napeljave je opravilo za to pristojno podjetje. Posredovali so 4 gasilci PGD Škofja vas.

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

4-2010 Požar stanovanja na UFŽ

Popoldne 29.6.2010 smo na pozivnike dobili obvestilo o domnevnem požaru v stanovanju v 3. nadstropju večstanovanjskega objekta na Ulici frankolovskih žrtev na Hudinji.Takoj smo izvozili z GVC in 7 člani posadke. Na kraju smo skupaj z pripadniki PGE Celje ugotovili, da na srečo ne gre za požar ampak zgolj za zažgano hrano, ki je ostala pozabljena na štedilniku. Stanovanje smo samo preventivno pregledali in prezračili, drugo posredovanje pa ni bilo potrebno.

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

3-2010 Požar električnega droga

27.3.2010 nas je ReCO Celje obvestil, da se nekaj kadi iz električnega droga na travniku nasproti tovarne Etol v Škofji vasi. Na kraj smo izvozili z GVC 16/15 in 5 gasilci. Poleg PGD Škofja vas je na kraj dogodka prispela tudi posadka 3 gasilcev PGE Celje z GVGP-2. Ugotovljeno je bilo, da je tlenje lesenega droga posledica kurjenja trave na bližnji brežini, od koder se je ogenj razširil še na elektro drog. Drog smo pogasili in ohladili z vodo iz hitronapadalne linije, preventivno pa smo zalili tudi okolico. Zaradi poškodb droga je bila obveščena tudi dežurna služba Elektra Celje, saj je bilo drog potrebno popraviti.

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

2-2010 Požar stanovanjske hiše

Dne 10.2.2010 smo bili s strani ReCO Celje obveščeni, da je prišlo do požara stanovanjskega objekta na Celjski cesti v Vojniku. Za našo pomoč je zaprosilo PGD Vojnik. Izvozili smo z vozilom GVC 24/50 in GV-1 ter 4 gasilci. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je do požara prišlo na zunanjem delu objekta, ogenj pa se je razširil na leseni nadstrešek objekta. Preko hitronapadalne linije je bil požar hitro pogašen. Preventivno smo pregledali objekt in dodatno zalili kup gorljivega materiala ob objektu. V požaru je bila poškodovana tudi elektro omarica, katero so pregledali delavci elektropodjetja iz Celja, ki so naključno pripeljali mimo kraja dogodka.

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

1-2010 Požar stanovanjske hiše

Dne 25.1. nas je ReCO Celje obvestil o požaru stanovanjske hiše v Zadobrovi. Več podatkov o dogodku in naslovu v času aktiviranja ni bilo na voljo. Izvozili smo z GVC 16/15 in GVC 24/50 ter 6 gasilci. Med iskanjem točne lokacije požara v naselju Zadobrova smo prejeli obvestilo, da gre v bistvu za požar v naselju Arclin. Meja med naseljema poteka v bližini objekta, kjer je prišlo do požara. Na lokaciji smo ugotovili, da je do požara prišlo v kuhinji in da je ogenj zajel kuhinjsko napo in bližnje elemente. Požar so ob prihodu že pogasili gasilci PGE Celje. Na kraju smo nudili prvo pomoč domačinu, ki je med poskusom gašenja utrpel opekline. Ker naselje Arclin administrativno spada pod občino Vojnik so bili na kraju tudi gasilci PGD Vojnik in PGD Nova Cerkev. 

Sledite in všečkate nas lahko::
error