Monthly Archive oktober 2013

Byadmin

Vaja Sektorja II MO Celje 2013

V nedeljo, 27.10.2013 smo se operativci PGD Škofja vas udeležili taktične vaje Sektorja II MO Celje na Dobrovi. Vajo je kot domačin organiziralo PGD Lokrovec – Dobrova v sodelovanju z poveljnikom sektorja, tov. Marjanom Jesenekom. 

Predpostavka vaje je bila, da je pri delu v delavnici prišlo do požara, ki se je razširil na celoten gospodarski objekt, v katerem je poleg krme za živino spravljeno tudi pogonsko gorivo za delovne stroje.

V vaji so poleg domačinov iz PGD Lokrovec-Dobrova sodelovale še enote iz Sektorja II (PGD Ljubečna in PGD Škofja vas) ter enota PGD Ostrožno. V vaji smo sodelovali z vozilom GVC 24/50.

 

alt

alt

 

 

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

Usposabljanje operative

 

Vaja dela mojstra, pravi star pregovor. In ta drži kot pribito. Kdor ne dela zarjavi, pravijo. In tako je tudi z znanjem. Zato, da naše znanje nebi zarjavelo oziroma, da bi takrat ko je to potrebno delovali brezhibno, je potrebno znanje in veščine obnavljati. Tudi operativci PGD Škofja vas se tega zavedamo, zato se srečujemo na rednih mesečnih usposabljanjih. Tokratno je bilo namenjeno osvežitvi znanja pravilne uporabe curkov in vstopa v prostor pri gašenju notranjih požarov. 

Še utrinek z usposabljanja: 

alt

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

12-2013 Požar v stanovanjskem bloku, UFŽ

 

3.9.2013 okoli 16:00 ure je bila operativna enota PGD Škofja vas preko ReCO Celje obveščena o požaru v stanovanjskem bloku na Ulici frankolovskih žrtev na Hudinji. Na lokacijo je izvozilo 8 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GVC 24/50. Na kraju so skupaj z gasilci PGE Celje ugotovili, da je zagorelo na balkonu stanovanja v 1. nadstropju. Požar, ki je uničil sušilni stroj, leseno oblogo in še nekaj predmetov na balkonu, poškodoval pa tudi cvetlična korita še dve nadstropji višje smo pogasili z ročnim gasilnikom. Preventivno smo pregledali še stanovanje ter prezračili stopnišče. V požaru uničene in poškodovane predmete smo tudi iznesli na prosto.

alt

alt

alt

 

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

11-2013 Požar v naravi, Mariborska cesta

 

Na vroč, suh, poletni dan, 12.8.2013 je okoli 14:30 ure zagorela suha trava in grmičevje na območju med reko Hudinjo in železniško progo pri večjem prodajnem centru na Mariborski cesti. Na intervencijo je izvozilo 6 gasilcev z vozili GVC 24/50 in GVC 16/15. Na kraju so skupaj z gasilci II. izmene PGE Celje preko hitronapadalnih linij pogasili požar na cca. 300 kvadratnih metrih in dodatno zalili robove požarišča. 

alt

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

10-2013 Požar stanovanjskega objekta, Zadobrova

 

Noč na 5.8.2013 se je za operativce PGD Škofja vas končala že okoli pete ure zjutraj. Takrat so se namreč oglasili pozivniki z obvestilom o požaru stanovanjske hiše v Zadobrovi. Na intervencijo je izvozilo 15 gasilcev z vozili GVC 16/15, GVC 24/50 in GV-1. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je požar zajel balkon in ostrešje mansardnega dela objekta. Skupaj z pripadniki III. izmene PGE Celje smo omejili in pogasili požar, razkrili del ostrešja, prezračili in preventivno pregledali objekt.

 

alt

                                                             Foto: L.P.

 

 

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

9-2013 Vetrolom, MO Celje

Dne 29.7.2013 je okoli 17:00 ure območje MO Celje zajelo močno neurje z vetrom. Veter je razkril precej stanovanjskih objektov, podrl nekaj dreves, ki so zaprla prometne povezave in poškodovala električne vodnike. Zaradi razsežnosti dogodka so bila poleg PGE Celje aktivirana vsa društva v sestavi Poveljstva MO Celje. Operativna enota PGD Škofja vas je bila s strani ReCO Celje za odpravo posledic aktivirana ob 17:45 uri. Na intervencijo je izvozilo 14 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GV-1. 

Na terenu smo izvedli naslednje naloge: zasilno smo prekrili streho stanovanjskega objekta v Zadobrovi, odstranili podrto drevje na Prekorju in v Škofji vasi, odstranili posledice vetroloma s cestišča na Dečkovi cesti ter opravili ogled in zavarovali kraj dogodka na Miličinskega ulici. 

Z intervencijo smo zaključili okoli 22:00 ure.

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

8-2013 Požar zabojnika v tovarni Etol, Škofja vas

1.7.2013 ob 17:44 smo bili s strani ReCO Celje aktivirani za gašenje požara v zabojniku na območju tovarne Etol v Škofji vasi. Na teren je izvozila posadka 10 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GVC 24/50. Na lokaciji smo skupaj z ekipo PGE Celje pogasili požar v zabojniku, prekopali vsebino in pomagali zaposlenim pri sanaciji posledic požara. 

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

7-2013 Požar poslovnega objekta, Celje

 

Nekaj po polnoči z 22. na 23. 6. 2013 smo bili na zahtevo vodstva intervencije preko ReCO Celje aktivirani na požar poslovnega objekta – skladišča na Teharski cesti v Celju. Ker je bila zahteva po podpori za zagotavljanje ustreznih količin vode na požarišču je na intervencijo izvozila posadka 3 gasilcev z vozilom GVC 24/50. V skladu z navodili vodstva intervencije je ekipa na terenu izvajala dobavo vode oziroma se je vključila v samo gašenje požara. Kasneje je v dogovoru vodstva intervencije in poveljnika PGD Škofja vas na lokacijo izvozila še ekipa 3 gasilcev, katere naloga je bila logistična podpora aktiviranim enotam – zagotavljanje pitne vode, osvežilnih pijač za gasilce. V tem primeru je šlo za obsežnejši požar, kjer so poleg osrednje enote (PGE Celje) sodelovale še enote PGD Teharje, Zagrad-Pečovnik, Ostrožno, Lokrovec-Dobrova in Ljubečna.

Enota je z delom na požarišču zaključila okoli 5:30 ure zjutraj. 

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

6-2013 Požar v naravi, Hudinja

 

Dne 20.6.2013 nekaj po 21:00 uri smo bili s strani ReCO Celje aktivirani na požar v naravi. Na območju Bezenškove ulice naj bi se nekaj močno kadilo. Na intervencijo sta izvozili vozili GVC 16/15 in GVC 24/50 ter posadka 10 gasilcev. Na lokaciji smo skupaj z kolegi iz PGE Celje pogasili večjo količino goreče trave. 

Sledite in všečkate nas lahko::
error
Byadmin

Oktober je mesec požarne varnosti

alt

Sledite in všečkate nas lahko::
error