Monthly Archive 27 avgusta, 2012

Byadmin

Razpis tekmovanja 2012

Prostovoljno gasilsko društvo Škofja vas

razpisuje

14. TEKMOVANJE ZA MEMORIALTONETA SENTOČNIKA

in

POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE

ČLANOV A, ČLANOV B, ČLANIC A in ČLANIC B

za prehodni Pokal Gasilske zveze Slovenije za leto 2012

 

Tekmovanje bo v soboto, 15. septembra 2012, od 14:00 dalje

na poligonu pri gasilskem domu v Škofji vasi.

Tekmovalni disciplini:

1. VAJA Z MOTORNO BRIZGALNO

(Gasilske in gasilsko-športne tekmovalne discipline 2011, str. 112)

2. ŠTAFETNI TEK Z OVIRAMI

(Gasilske in gasilsko-športne tekmovalne discipline 2011, str. 163). Štafeta se izvede

brez ovir s prenosom ročnika.

 

Tekmovanje bo izvedeno po Pravilih gasilske službe, Posebnih pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev. v skladu z opisom tekmovalnih disciplin in po Navodilih za izvedbo pokalnega gasilskega tekmovanja.

Pri vaji z MB bo na tekmovalni progi zagotovljen tepih, čas izvedbe vaje in štafete se meri elektronsko.

Nagrade:

  • Pokali in medalje za prve tri enote v vseh kategorijah
  • Prehodni pokali za zmagovalne tekmovalne enote

Prijava:

Prijave sprejemamo pisno na elektronski naslov: pgd.skofja.vas@gmail.com ter na GSM 041/763-145, Sentočnik Gorazd, najkasneje do: 09. septembra 2012. Prijave na dan tekmovanja niso možne.

Na osnovi prijav bomo vsem prijavljenim tekmovalnim enotam posredovali časovnico

nastopa na tekmovanju.

 

Tekmovalni odbor PGD Škofja vas

Byadmin

RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST

Z dnem 15.8.2012 je Uprava RS za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne Slovenije. 

Od tega datuma dalje je tako prepovedano kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja, puščanje ali odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

V kolikor do požara pride, pa ne pozabite, številka za klic v sili, na katero dobite gasilce je 112!!!