Monthly Archive 11 julija, 2012

Byadmin

09-2012 Požar objekta “Oaza” na Prekorju

V ponedeljek, 9.7.2012 nekaj po 10:00 uri dopoldne smo bili obveščeni o požaru stanovanjsko-gostinskega objekta, znanega pod imenom Oaza na Prekorju. Na lokacijo je izvozilo moštvo 17 gasilcev z GVC 24/50, GVC 16/15 in GV-1. Ob prihodu na kraj požara, kjer so že bili prisotni tudi pripadniki PGE Celje z tremi vozili GVC je bilo ugotovljeno, da je ogenj zajel JV del objekta in se širi v mansardo oziroma je že prebil ostrešje mansarde. Takoj smo pričeli z gašenjem požara preko hitronapadalnih linij in notranjimi napadi preko pritličja in lestev v mansardo objekta. Naše posredovanje je bilo otežkočeno zaradi ogromne količine gorljivega materiala (večino gradbenega materiala v mansardi je predstavljal les), velike vročine in hitrega širjenja ognja. Del sil smo tako usmerili v preprečevanje širjenja ognja po ostrešju oziroma širjenja na sosednje objekte. Veliko težavo je predstavljala dobava vode. Hidrantno omrežje v bližini lokacije ni zagotavljalo zadostnih količin gasilnega sredstva. Zaradi tega so bile aktivirane enote preostalih PGD v sektorju za dobavo vode s cisternami, v nadaljevanju pa tudi enote preostalih PGD MO Celje za pomoč pri gašenju, predvsem v smislu zagotavljanja zadostne količine uporabnikov dihalne tehnike.

Požar je bil pod kontrolo in pogašen po več urah “borbe” v skoraj nečloveških razmerah. Temperatura ozračja je bila preko 30 stopinj Celzija, tako da so se operativci soočali z ogromnimi fizičnimi obremenitvami, vročino in žejo. 

Požar je bil pogašen okoli 15:00 ure popoldne, pri tem pa je sodelovalo preko 90 gasilcev iz enot PGE Celje, PGD Škofja vas, PGD Ljubečna, PGD Lokrovec-Dobrova, PGD Trnovlje, PGD Celje-Gaberje, PGD Ostrožno, PGD Zagrad-Pečovnik, PGD Babno in PGD Vojnik.

Na gasilski straži so poleg nas ostali tudi kolegi iz PGD Trnovlje in PGD Ljubečna.

alt

 

Byadmin

08-2012 Požar v ČN Škofja vas

V nedeljo, 08.07. smo bili s strani ReCO Celje obveščeni o požaru v Čistilni napravi v Škofji vasi. Na lokacijo je takoj izvozila posadka treh gasilcev z GVC 24/50. Glede na informacije s terena, je preostalo moštvo ostalo v pripravljenosti v gasilskem domu. Na kraju dogodka je bilo namreč ugotovljeno, da je prišlo do požara v elektroomarici, katerega se je pogasilo z gasilniki na CO2. Na intervenciji je posredovala tudi dežurna izmena PGE Celje z 6 gasilci in dvema GVC-jema.