Monthly Archive 24 marca, 2012

Byadmin

05-2012 Tehnična pomoč Prekorje

V nedeljo, 18.3. nas je ReCO Celje preko telefona obvestil o muci, ki je ostala ujeta na drevesu v naselju Prekorje. Na kraj so se odpravili trije gasilci z vozilom GVC 16/15. Ob prihodu na lokacijo je bilo ugotovljeno, da se je mlajša muca zatekla na drevo in sama ne najde poti nazaj. Pristopili smo k reševanju preko lestve, vendar se je muca v strahu pred reševalci zatekla v sam vrh drevesa, kjer pa je žal zaradi tehničnih omejitev nismo mogli rešiti.

Preplašeni muci so na varna tla kasneje pomagali naši kolegi iz PGE Celje s pomočjo avtolestve.  

Byadmin

Nastaja nov GVC 24/50

V petek, 16.3. smo obiskali delavnico mojstra Marijana Pušnika v podjetju GVPušnik. Tam namreč nastaja naše novo vozilo GVC 24/50. Izgled vozila se je od takrat, ko smo v Škofji vasi imeli priliko videti novo podvozje, že močno spremenil. Postaja pravo gasilsko vozilo. Poleg cisterne je videti tudi že obrise preostalih delov nadgradnje. Komaj že čakamo naslednjega obiska in seveda končni izdelek!

alt

Byadmin

04-2012 Požar v naravi Škofja vas

Kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja se dogaja, da ljudje pri svojih opravilih v naravi uporabijo ogenj.

Tako je v naravi zagorelo tudi v soboto, 10.03.2012 okoli 11:30 ure. Gorelo je nabrežje reke Hudinje v Škofji vasi, ogenj pa je zajel tudi trstičje in grmičevje v manjšem gaju ob reki. Gasilci PGD Škofja vas smo na intervencijo izvozili z posadko 9 gasilcev in vozili GVC 16/15 in GV-1. Na terenu pa smo skupaj z pripadniki PGE Celje, ki so na gašenje požara prišli z dvemi vozili, ukrotili ognjene zublje, ki so uničili okoli 3000 m2 travne in grmovne površine ter ožgali nekaj dreves. 

Krajanom ponovno svetujemo naj upoštevajo določila razglasa o povečani požarni ogroženosti naravnega okolja in naj bodo previdni pri spomladanskih opravilih!!!

alt

Byadmin

Ponovno razglašena velika požarna ogroženost

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 28. marcem ponovno razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. 

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor.

Gasilci PGD Škofja vas naprošamo krajane da dosledno upoštevajo določila razglasa!!!

Velika požarna ogroženost naravnega okolja je z dnem 6.4.2012 preklicana!

Še vedno pa krajanom svetujemo previdnost in preudarnost pri spomladanskih opravilih.

Byadmin

Občni zbori v PGD Škofja vas

V PGD Škofja vas smo v letošnjem letu že opravili z zasedanji na Občnih zborih.

28.2.2012 se je v prostorih GD Škofja vas zbrala Mladina PGD Škofja vas. Po krajšem kulturnem programu, ki so ga mladi oblikovali s pomočjo mentorjev, so predstavili poročilo o res bogatem delu v letu 2011, sprejeli pester program dela za leto 2012 in potrdili delegate za Občni zbor PGD Škofja vas in Občni zbor mladine GZ Celje. Uradnega dela so se kot gostje udeležili tudi tov. Sentočnik Vinko – predsednik GZ Celje, tov. Kmecl Tomaž – predsednik PGD Škofja vas, tov. Fidler Boris – podpredsednik PGD Škofja vas in tudi starši otrok. Po uradnem delu so se mladi nekoliko zadržali v gasilskem domu tudi ob prigrizku in zvokih glasbe na družabnem srečanju.

3.3.2012 pa smo se v dvorani Kulturnega doma v Škofji vasi na Občnem zboru zbrali članice in člani PGD Škofja vas. Predstavljena so bila poročila o delu v letu 2011, sprejeli smo plan dela za leto 2012, v skladu z zakonodajo sprejeli nov Statut PGD Škofja vas in Pravilnike o organizaciji poslovanja PGD, finančno-materialnem poslovanju PGD in disciplinskem postopku PGD. Izvedli smo tudi nadomestne volitve Člana UO PGD Škofja vas in potrdili delegate za Skupščino GZ Celje. Podeljena so bila tudi napredovanja v činih, priznanja za dolgoletno delo in Plakete Veterana. Svečano pa so bili razglašeni tudi novi člani, ki so se nam pridružili v preteklem letu. Po uradnem delu smo se tudi odrasli zadržali v druženju in pomenku ob glasbi in plesu.

Byadmin

03-2012 Travniški požar Hudinja

1.3.2012 ob 20:19 je bila Operativna enota preko ReCO Celje aktivirana za gašenje travniškega požara na Hudinji, Mariborska cesta. Na lokacijo je izvozila posadka 8 gasilcev z vozili GVC 16/15 in GV-1, še 5 gasilcev pa je ostalo v pripravljenosti v gasilskem domu. Na kraju so bili tudi pripadniki PGE Celje z vozilom GVGP-2. Na srečo ogenj ni povzročil velike škode in je bil hitro lokaliziran in pogašen.